FIND ARTICLE

NEOCENTROMERES. II. MOLECULAR FACTORS REQUIRED FOR FORMATION OF CENTROMERE AND NEOCENTROMERE

Neocentromeres not contain endogenous DNA centromeres characteristic , i.e. systems tandem repeat sequence ; Thus, the type of DNA that makes the neocentromerów . Create neocentromerów done by epigenetic mechanisms . It is likely that the center of creating neocentromerów serialized euchromatynowych chromosomes could be mobile elements that frequently occur in eukaryotic genomes and are also present in the right centromere and adjacent to the heterochromatin przycentromerowej .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki