FIND ARTICLE

Stem cells as a therapeutic tool in neurological disorders

Neurodegenerative diseases are a heterogeneous group of diseases with different clinical pictures and different medium , whose common feature is the dysfunction or loss of particularly vulnerable populations of nerve cells. The presence of a selective loss of nerve cells allows the use of a single therapeutic strategy is to replace losses of new cells , able to take the functions of lost cells. For 20 years now attempt to restore normal function via neural stem cell transplantation in neurodegenerative diseases , in particular Parkinson's disease and Huntington's .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki