FIND ARTICLE

Genetic instability in nowotworach.II. Microsatellite instability and loss of heterozygosity

Genetic instability is one of the most characteristic features of cancer cells. It is expressed in the cell accumulation of chromosomal aberrations and mutation, as well as microsatellite instability and loss of heterozygosity. Microsatellite instability (MSI) is a mutator phenotype characteristic. It occurs in hereditary and sporadic cancers, although with different frequencies. MSI is to change the length (size) alleles by increasing or reducing the number of nucleotide repeats.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki