FIND ARTICLE

OPIOID SYSTEM AND INNATE IMMUNITY – COMPARATIVE STUDIES. I. OPIOIDS AND OPIOID RECEPTORS

Existence of the opioid receptors, prohormones and peptides is recorded both in invertebrates and vertebrates. The comparative molecular studies of nucleotide and amino acid sequences rose a hypo- thesis that all opioid prohormones originated by a duplication of proenkephalin gene. Probably, as a first originated proopiomelanocortin, then pronociceptin and after the third and last duplication prodynorphin. Proopiomelanocortin is the prohormon for adrenocorticotropin and melanocyte stimulating hormo- ne, lipotropins and ß-endorphin.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki