FIND ARTICLE

INSECT PEPTIDE HORMONES A REVIEW OF MAJOR FAMILIES

Neuropeptides produced in neuro-endocrine system are involved in many vital processes of insects the most numerous group of animals. In last ten years many new neuropeptides have been identified in this group of animals. In many cases they have pleiotropic action and play a crucial role as neurotransmitters, neuromodulators and classical hormones.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki