FIND ARTICLE

Transgenic Plant Derived, Biologically Active Proteins for Immunotherapy of Minimal Residual Cancer

The early diagnosis, treatment and prevention of cancer recurrence are the major priorities in future oncology. An increasing number of cases are surgically cured as a result of early diagnosis and novel approaches to chemo and radiotherapy. However, a significant percentage of these patients will develop recurrent and/or metastatic disease. The prognosis for patients with metastatic breast, lung and colorectal cancers at diagnosis or as a cancer recurrence are poor.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki