FIND ARTICLE

FETOMATERNAL MICROCHIMERISM AND CLINICAL IMPLICATIONS

Analysis of fetal cells and cell-free fetal DNA in maternal peripheral blood raises hopes for development of new non-invasive prenatal diagnosis. Many different cell types were considered as possible targets for prenatal diagnosis. Probably, fetal cells and cell-free fetal DNA enter the maternal circulation during all pregnancies. They may persist for years in maternal blood and tissues, resulting in a physiological microchimerism. It has been shown that changes in these two parameters may accompany some pregnancy-related disorders.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki