FIND ARTICLE

Endothelial Progenitor Cells: origin, characteristics and prospects of use in therapy

Vascular endothelium and the blood cells are derived from mesodermal cells of the common hemangioblastu. The confirmation of the close relationship of both cell lines are common antigens, occurring in the early stages of differentiation. Endothelial precursor cells, defined as CD34 + CD133 + Flk-1 +, can be differentiated in vitro cultured endothelial cells. Progenitors of endothelial cells, isolated from bone marrow, cord blood and peripheral blood in vivo may incorporate into the vessel wall and damaged endothelial function to take.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki