FIND ARTICLE

Problems of clinical proteomics - trends, dangers and problems

Clinical proteomics is engaged in research on the interface of chemistry , biochemistry and medicine , using modern research tools , such as , among others, microextraction and separation of complex biological samples , methods for the identification of proteins by mass spectrometry and bioinformatics . In modern proteomics includes both basic research as well as clinical research . Between these disciplines there is a continuous exchange of information ( translation) , contributing to the continued progress of knowledge about specific diseases .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki