FIND ARTICLE

Studies on the origin of intimal myocytes aortic allograft transplantation in the rat

Untangled the intima is a fundamental change in the pathological remodeling of the vessel wall. Studies using aortic allograft transplantation model suggests that a significant part of the resulting intimal myocytes derived from stem cells derived from the recipient. Experiments are carried out to determine the mechanisms controlling migration of smooth muscle cell precursors to the vessel wall.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki