FIND ARTICLE

Participation acidic phosphate phosphatases in the economy of plant cells

Acid phosphatase ( EC 3.1.3.2 ) are a group of enzymes that catalyze the hydrolysis of ester variety of orthophosphate . Are commonly found in plant cells , and animal . Among the acid phosphatase distinguish several groups of enzymes with diverse substrate specificity and cellular location . Phosphatase showing a high substrate specificity have been relatively well described and their function in metabolic processes is unknown, while the role of non-specific acid phosphatase has not been fully understood.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki