FIND ARTICLE

REGULATORY ROLE OF NITRIC OXIDE DURING SEED GERMINATION

Nitric oxide (NO) is an inorganic free radical, that plays an important role in regulation of variety processes in living organisms. Soils are an important source of NO, produced during denitrifica- tion, nitrification and reduction of NO 3 - to NH 4 +. In plants NO production depends on the activity of nitric oxide synthase and/or nitrate reductase as well as non enzymatic generation of NO can be detected. Similarly as in animals, in plant cells NO is widely regarded as a signaling molecule.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki