FIND ARTICLE

GENETIC CONTROL OF SELF-PERPETUATION OF THE SHOOT APRICAL MERISTEM IN ARABIDOPSIS THALIANA

Shoot apical meristem has two principal functions : the creation of self- and lateral buds organs , such as leaves and stems fillet . These functions are closely associated with zones cytohistologicznymi meristem . The central zone , which is engaged in samoodtwarzanie meristem , in Arabidopsis thaliana is characterized by the expression of the gene family clavata and WUSCHEL . Create organ primordia occurs in the lateral peripheral zone . Located below the central zone meristem Pole involved in the formation of the stem.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki