FIND ARTICLE

SEX DETERMINATION IN HOMOSPOROUS FERNS

Homosporous ferns produce only one type of haploide spores, however each of them is sexually bipotential and can develop as a male or hermaphrodite gametophytes. Their sex is often deter- mined by an epigenetic mechanism that is responsive to antheridiogens which are secreted by hermaphro- dites and promote the development of males from sexually undetermined gametophytes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki