FIND ARTICLE

Estrogens and their role in the regulation of spermatogenesis

The article presents the mechanism of action of estrogen and their importance for the proper reproduction male. In the male gonad , estrogens are produced by the Leydig cells and Sertoli and through successive stages gametogenicznych cells . Estrogen receptors are expressed in the testis, efferent ductules , epididymis , and prostate .

Changes in ultrastructure and distribution of plasmodesmata and the process of differentiation for example anterydiostanów algae of the genus Chara

Describes the changes in the structure and distribution of plasmodesmata during the development of C. vulgaris anterydiostanów and C. tomentosa since the creation of the 24-cell germ to form mature spermatozoidów. These changes are associated with well-defined stages of differentiation, and may provide for adjustment of the structure and function of plasmodesmata in intercellular communication to the changing situation morphogenetic. It has been suggested that regulatory mechanisms symplastycznej the development and operation of the plant are universal.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki