FIND ARTICLE

RECENT DEVELOPMENTS ON MYOTROPIC NEUROPEPTIDES IN INSECTS: TACHYKININS, SULFAKININS AND FMRF-AMIDE-RELATED PEPTIDES

In insects, neuropeptides are important messenger molecules which influence on developmen- tal, reproductive and behavioural processes. In the past few years large number of new neuropeptides has been identified from insects. They can act as transmitters, modulators and classical hormones and often exhibit pleiotropic functions including myotropic activity. We summarize the current knowledge on primary structures and physiological functions of three different groups of myotropic neuropeptides in insects: tachykinin-related peptides, sulfakinins and FMRF-amide-related peptides.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki