FIND ARTICLE

BRASSINOSTEROIDS CHEMICAL STRUCTURE, GENETIC BASIS OF BIOSYNTHESIS AND SIGNAL TRANSDUCTION, PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS

Brassinosteroids (BR) are hormones displaying high activity in stimulation of plant growth and development. They are present at low concentrations in pollen grains, anthers, seeds, leaves, stems, roots and vegetative tissues undergoing early developmental stages in a broad range of species representing various evolutionary groups. The richest sources of brassinosteroids are pollen grains and immature seeds, whereas leaves and stems contain much lower concentration of these hormones.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki