FIND ARTICLE

The intracellular and membrane receptors abscisic acid

Abscisic acid (ABA ) regulates a number of different processes , including ripening and seed dormancy , root growth , leaf senescence , and the phase transition from vegetative to generative growth . ABA is the main hormone stress enabling the plant to adapt to environmental factors such as drought, cold or salinity , which mediates the regulation of stomatal thereby controlling water flow and affecting the expression of genes related to stress .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki