FIND ARTICLE

TILLING AND FOX-HUNTING: new methods of functional analysis of genes

TILLING ( Targeting Induced Local called Lesions IN Genomes ) and FOX- hunting ( called Full- length cDNA Over- expressing gene hunting system ) is a new research methods that allow a massive and rapid functional analysis of genes. Acceleration work in this area of the biological sciences is necessary to structure the data obtained in genome sequencing programs , genes and ESTs ( ang.Expressed Sequence Tag) , as well as in research programs of gene expression changes , carried out using a DNA microarray analysis .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki