FIND ARTICLE

REGULATION OF DIFFERENTIATION AND PROLIFERATION IN IMMUNOCOMPETENT CELLS, CYTOKINES AND GROWTH FACTORS SECRETION IN NEOPLASM DISEASE AND ROLE SUPPRESSION OF CARCINOGENESIS AND TUMOR GROWTH IN MECHANISM OF SOCS/CIS FAMILY ACTIVATION

Regulatory proteins SOCS 1-7 (suppressors of cytokine signaling), CIS (cytokine-inducible SH 2 protein) and other intracellular molecules such as JAKs (Janus tyrosine kinases), STATs family (signal transducers and activators of transcription), which participate in immunological response, could influence differentiation and proliferation, cell apoptosis, cell-cycle progression, cytokines and growth factors secretion by regulation of proper genes which determine these process in neoplasm cells and blood cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki