FIND ARTICLE

The control system of the genome

Basics topics: cellular DNA is continuously damaged ; activity of cell cycle checkpoint is a part of the cellular response to DNA damage. 1 The control system of the genome and the passage through the cell cycle As you study the regulation of the cell cycle regulatory mechanisms discovered ties with a complicated network of signaling pathways , which is called the system of supervising the genome. 2 The cellular response to DNA damage .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki