FIND ARTICLE

Protein P53 - the guardian of the genome in viral infection

P53 is a multifunctional protein with a molecular weight of 53 kDa that is activated in response to a variety of cellular stresses . It contributes to the cell cycle arrest in the G1 phase and to induce apoptosis is involved in the regulation of gene transcription in the process of cell differentiation and angiogenesis , and its best-known function, repair of DNA damage . Necessary in situations of cellular stress , which might jeopardize the integrity of the genome , known as the " guardian of the genome " .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki