FIND ARTICLE

I. The role of cyclooxygenase in inflammatory reaction

Katalizujšcymi are enzymes cyclooxygenase metabolism of phospholipids of the cell membrane to the formation of prostanoids ties conducting obejmujšcych prostaglandin and thromboxanes . Prostaglandin kontrolujš variety of physiological processes , such as protection of the gastrointestinal tract, the proper functioning of the kidneys, reproductive processes , and the course of inflammation . It is now known that cyclooxygenase (COX ) is present in at least two isoforms encoded by genes located on different chromosomes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki