FIND ARTICLE

PR-10 proteins as a reservoir of hydrophobic ligands in the plant cell

Plant pathogenesis-related proteins in class 10 (PR- 10) have well-defined structures , but the physiological function unclear . The discovery that the plant hormone binding protein from the group of cytokines ( CSBP ) belong to a group of structurally PR- 10 , suggesting that the binding of hydrophobic ligands of the general biological role of this entire class. This is confirmed by the structure of lupine protein complexes LLPR - 10.2B of cytokinins .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki