FIND ARTICLE

The variability of ferritin in pathological

Ferritin plays an important role in all living organisms, keeping the iron in the form of accessible and harmless. Its synthesis is tightly regulated both at the transcriptional and translational, and its expression is influenced by many factors. Maintaining the proper level of this protein is essential for the functioning of the body and is a kind of indicator of health.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki