FIND ARTICLE

GIBCO BRL reagents for eukaryotic transfections

A wide variety of techniques are used to deliver macromolecules (DNA, RNA, proteins) into eukaryotic cells. This process is transfection. This method allows examining gene expression, protein synthesis as well as malignant transformation. No single method works best, that's why GIBCO BRL (Life Technologies) presents eukaryotic transfection reagent family.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki