FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue: 3
Supplement:

Date of issue: 1999

- 460 pages: 447

Kartagener syndrome as immotile cilia syndrome - a review of news.

- 480 pages: 461

Role c-Kit/SCF system in the regulation of mammalian spermatogenesis.

- 510 pages: 495

Interaction of Zn 2 + in non-excitable animal cells.

- 526 pages: 511

brak

- 542 pages: 527

Physiological and biochemical activity of polyamines in plant adaptation to stress.

- 582 pages: 565

Endogenous anti-apoptotic protein

- 596 pages: 583

brak

- 614 pages: 597

Blood-brain barrier.

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki