FIND ARTICLE

Volume: 36
Issue: 3
Supplement:

Date of issue: 2009

- 394 pages: 377

Vanadium derivatives, besides the impact on growth, development and differentiation of certain species...

- 406 pages: 395

The article presents information on the recognition by cell -free hemoglobin - Hb and its complex with...

- 418 pages: 407

Receptor CD163 of monocytes / macrophages bound hemoglobin and its complexes with haptoglobin ( Hp - Hb...

- 464 pages: 455

The work concerns an important biological process , which is autophagy - phylogenetically old and...

- 482 pages: 465

Doxorubicin (DOX ) and other anthracyclines are commonly used in the treatment of cancer, both leukemias...

- 496 pages: 483

The physiological role of tyreoliberyny ( TRH ) is to maintain homeostasis within the four systems: ( i...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki