ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Prezentacja antygenu w mózgu

Mózg był uważany za organ uprzywilejowany immunologicznie. Pogląd ten podważyło m.in. odkrycie, że wewnątrz CNS dochodzi do prezentacji antygenu. Nie jest dokładnie wiadomo, które z endogennych komórek mózgu odpowiedzialne są za ten proces. Eksperymenty skupiają się na wykazaniu ekspresji MHCII i kostymulatorów na powierzchni tych komórek oraz ich zdolności do aktywowania limfocytów T. W pracy omówiono badania dotyczšce roli komórek glejowych - astrocytów, mikrogleju, a także śródbłonka i makrofagów okołonaczyniowych - w prezentacji antygenu w mózgu.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki