ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ cytokiny TNF-a na metabolizm tkanki tłuszczowej

TNF-a stanowi kluczowe ogniwo w fizjologicznych i patologicznych mechanizmach regulujących przemiany energetyczne zachodzące w organizmie. W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące wpływu TNF-a na metabolizm lipidów. Podkreślono rolę cytokiny w biosyntezie PAI-1, leptyny oraz powstawaniu insulinooporności.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki