ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Białka transportowe w przestrzeni peryplazmatycznej bakterii gramujemnych

W przestrzeni peryplazmatycznej bakterii gramujemnych funkcjonują białka swoiście wiążące różne substancje. Cechuje je jednolity plan budowy i model działania. Służą jako pierwotne receptory w procesie transportu przez błonę komórkową wiązanych przez siebie ligandów. Współpracują z transporterami ABC, układami transportowymi szeroko rozpowszechnionymi zarówno u Prokaryota, jak i u Eukaryota. Ponadto mają one dodatkowe funkcje: opiekuńczą molekularnych piastunek dla białek przestrzeni peryplazmatycznej oraz pierwotnych receptorów w procesie chemotaksji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki