ZNAJDŹ ARTYKUŁ

A REVIEW OF SENESCENCE-ASSOCIATED THERAPIES IN GLIOBLASTOMA TREATMENT

Glejak wielopostaciowy, najbardziej agresywna postać glejaka, charakteryzuje się skłonnością do częstych nawrotów oraz niekorzystnym rokowaniem. W ostatnich latach opublikowano wiele badań dotyczących terapii wywołującej starzenie komórkowe w komórkach glejaka, co daje nadzieję na opracowanie nowych sposobów leczenia tego nowotworu. Z drugiej strony, niektóre badania wskazują na związek starzenia komórkowego z progresją glejaka oraz ze skłonnością do nawrotów.

IMMUNOTHERAPY FOR MELANOMA – THE NEWEST THERAPEUTIC POSSIBILITIES TARGETING CANCER IMMUNITY CYCLE AND TUMOR MICROENVIRONMENT

Pomimo lat badań nad biologią i immunologią nowotworu, czerniak, w zaawansowanym stadium, pozostaje śmiertelny dla pacjentów i stanowi duży problem dla lekarzy. Duża różnorodność symptomów, jak również lekceważenie pierwszych oznak choroby, często prowadzi do później diagnozy. Jeśli czerniak zostanie wykryty we wczesnym stadium, może zostać wyleczony przez wycięcie chirurgiczne, jednakże wraz z wykształceniem przerzutów, terapia staje się bardziej złożona. Dążenia do opracowania bezpiecznej terapii systemowej zaowocowały odkryciem tzw. inhibitorów punktów kontrolnych (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki