ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA ELASTOGRAFII W DIAGNOSTYCE MARSKOŚCI WĄTROBY

Marskość wątroby stanowi ostatnie stadium przewlekłych chorób tego organu i charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem. Biopsja wątroby pozostaje ciągle złotym standardem w ocenie stopnia włóknienia, jednak ma pewne ograniczenia techniczne i wiąże się z ryzykiem powikłań, dlatego poszukuje się alternatywnych nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Dostępna obecnie nieinwazyjna diagnostyka marskości wątroby obejmuje oznaczenia laboratoryjne biomarkerów i zaawansowane techniki radiologiczne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki