ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Profesor Mirosław Mossakowski: Neurobiolog - intuicjonista i wizjoner - Wspomnienie

This article is devoted to the scientific achievements of Professor Miroslaw Mossakowski, who died a year ago an eminent neuroscientist-neuropathologist, a longtime director of the Centre for Experimental and Clinical Medicine, Polish Academy of Sciences, from 1998 until the death of the President of the Polish Academy of Sciences.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki