ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MOLEKULRNE ASPEKTY ORAZ WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE WRODZONYCH WAD SERCA

Wrodzone wady serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. W Polsce rozpoznawane są u ok. 0,8-1,0% żywo urodzonych noworodków. Stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonu noworodków, zaraz po chorobach okresu okołoporodowego. Wrodzone wady serca powstają na skutek nieprawidłowej organogenezy. W większości przypadków przyczyna ich powstania jest nieznana. Wada serca jest wrodzoną lub nabytą nieprawidłowością budowy serca. Polega ona na nieprawidłowych połączeniach pomiędzy jamami serca lub/i dużymi naczyniami albo/i na nieprawidłowej funkcji zastawek serca.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki