ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FIZJOLOGICZNA ROLA TESTOSTERONU U OBU PŁCI ORAZ LECZENIE TESTOSTERONEM KOBIET I MĘŻCZYZN

Testosteron (ang. testosterone, T) to hormon zwyczajowo kojarzony z płcią męską, jednak jego fizjologiczne działanie jest istotne zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Wpływ T na organizm obserwujemy już w trakcie życia płodowego. Wykazano, że oddziaływanie T poprzez receptory androgenowe wpływa na liczne szlaki metaboliczne ustroju oraz reguluje funkcjonowanie m.in. układów rozrodczego, kostno-mięśniowego czy krążenia. Praca przedstawia aspekty leczenia T, takie jak: wskazania, trudności z indywidualizacją terapii oraz innowacje pojawiające się na rynku.

ZNACZENIE KLINICZNE KRĄŻĄCYCH KOMÓREK NOWOTWOROWYCH W RAKU PIERSI

Wobec współczesnych trendów do personalizowania terapii onkologicznych, istnieje ogromna potrzeba poszukiwania biomarkerów specyficznych dla konkretnych nowotworów. Czynniki te umożliwiają optymalny wybór terapii celowanych oraz szacunkową ocenę odpowiedzi na leczenie. Wiele badań wskazuje na pogorszenie rokowania u pacjentów, u których stwierdzono obecność krążących komórek nowotworowych we krwi obwodowej oraz poprawę wyników klinicznych w przypadku ich eliminacji w odpowiedzi na zastosowane leczenie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki