ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ANTYOKSYDACYJNE WŁAŚCIWOŚCI RESWERATROLU I JEGO ROLA W PREWENCJI CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH

Resweratrol jest naturalnym związkiem organicznym, polifenolem syntetyzowanym m.in. w skórkach winogron w odpowiedzi na stres oksydacyjny, promieniowanie UV, infekcje grzybicze. Jest związkiem wykazującym wiele właściwości prozdrowotnych, m.in. o działaniu chemoprewencyjnym, hepatoprotekcyjnym, kardioprotekcyjnym, może zapobiegać osteoporozie, eliminować otyłość. Właściwości te wynikają m.in. z faktu, że posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Szczególną uwagę poświęca się resweratrolowi w aspekcie chorób związanych z wiekiem.

ZWIĄZEK MIĘDZY NIEUPORZĄDKOWANIEM STRUKTURALNYM A FUNKCJĄ W BIAŁKACH INHERENTNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH

Białka inherentnie nieuporządkowane (ang. Intrinsically Disorder Proteins, IDPs) są klasą białek charakteryzujących się brakiem ustalonej struktury trzeciorzędowej. Najczęściej występują jako zespół struktur pozostających ze sobą w równowadze. Ich specyficzna, dynamiczna budowa zapewnia im szereg zalet, które ułatwiają im udział w takich procesach jak: szlaki regulacji, kontroli i przekazywania sygnału w komórce. Co więcej, IDPs są szeroko rozpowszechnione w proteomach eukariotycznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki