ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYKORZYSTANIE PROTEOMIKI W BADANIACH PODSTAWOWYCH I APLIKACYJNYCH NASIENIA KARPIA

Proteomika jest definiowana jako nauka zajmująca się proteomem, czyli komponentem białkowym, kodowanym przez genom. Dotychczasowe podejście metodyczne w badaniach składu białkowego plazmy nasienia ryb opierało się na oczyszczeniu pojedynczego białka przy użyciu technik chromatograficznych oraz na ich identyfikacji poprzez sekwencjonowanie metodą degradacji Edmana. Zidentyfikowano w ten sposób główne białka plazmy nasienia karpia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki