ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW WIRUSÓW NA PATOGENEZĘ WYBRANYCH CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH SKÓRY – SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Choroby autoimmunologiczne to grupa schorzeń, w których dochodzi do uszkodzenia tkanek własnych organizmu przez autoreaktywne komórki lub przeciwciała. Zapadalność na choroby autoimmunologiczne stale rośnie i coraz częściej dotyczą one młodych dorosłych oraz dzieci. Schorzenia autoimmunologiczne mogą być układowe lub ograniczone narządowo, część z nich może powodować objawy skórne. Patogeneza tych chorób nie została w pełni wyjaśniona. Często wśród potencjalnych czynników wywołujących reakcje autoimmunizacji wymienia się infekcje wirusowe.

A RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF THE EPIDEMIOLOGICAL USEFULNESS OF ARCHIVAL MATERIALS FROM 1954-1994, IN THE COLLECTION OF THE DEPARTMENT OF TUMOUR PATHOLOGY, GREATER POLAND CANCER CENTRE, POZNAN

Choroby nowotworowe nie są wynalazkiem XX w. Od czasów Hipokratesa, Awicenny czy wreszcie Rudolfa Virchowa, Karla Thierscha, Waltera Schillera, Alberta Compton-Brodersa próby zdefiniowania raka jako procesu złośliwego i jego klasyfikacji wielokrotnie ewoluowały. Dopiero niezwykły postęp technologiczny, jaki dokonał się w II połowie XX w., wywarł ogromny wpływ na rozwój wielu dziedzin medycyny i wzbogacił wiedzę o nowotworach, dając szansę na precyzyjną diagnozę, skuteczne leczenie i rehabilitację, także w Polsce.

NESFATYNA-1 JAKO POTENCJALNY MARKER W RAKU ENDOMETRIUM I RAKU JAJNIKA

Nesfatyna-1 jest 82 aminokwasowym peptydem, adipokiną, pochodną NUCB2 (nucleobindin 2). Ze względu na identyczną lokalizację w tkankach organizmu obu peptydów oceniane są często wspólnie jako kompleks NUCB2/Nesfatyna-1. Nesfatyna-1 związana jest z regulacją mechanizmów biorących udział w rozrodzie i otyłości. Wykazano związek między stężeniem nesfatyny-1 i cukrzycą typu II. Udowodniono związek między otyłością a rozwojem nowotworów złośliwych w różnych lokalizacjach. Ponadto u osób otyłych z cukrzycą na skutek oporności na insulinę istnieje wtórna hiperinsulinemia i wzrost wydzielania IGF.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki