ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA CHITYNAZ W ROZWOJU ROŚLIN

Chitynazy, białka enzymatyczne hydrolizujące chitynę, są bardzo szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Sekwencje kodujące chitynazy posiadają wirusy, a także niemal wszystkie organizmy żywe poczynając od jednokomórkowych bakterii poprzez grzyby, rośliny niższe i wyższe, a skończywszy na zwierzętach i człowieku. Enzymy te posiadają bardzo zróżnicowaną strukturę i pełnią wielorakie funkcje. Chitynazy roślinne odkryte zostały jako czynniki grzybobójcze i długo ich działanie rozważane było w tym kontekście. Stąd też ich rola w innych procesach jest mniej poznana.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki