ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYKORZYSTANIE MIEJSCOWO-SPECYFICZNYCH NUKLEAZ DO MODYFIKACJI GENOMÓW ROŚLINNYCH

Możliwość precyzyjnej modyfikacji fragmentu DNA w genomie roślinnym, na drodze mutagenezy miejscowo-specyficznej, stanowi istotne osiągnięcie dla prac podstawowych z zakresu biologii roślin jak też dla biotechnologii roślin uprawnych. Precyzyjne zmiany w genomie są możliwe dzięki opracowaniu przełomowej metody mutagenezy ukierunkowanej, polegającej na wykorzystaniu nukleaz miejscowo-specyficznych – nowych narzędzi biologii syntetycznej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki