ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI NKT JAKO ELEMENT ŁĄCZĄCY ODPORNOŚĆ WRODZONĄ Z ODPORNOŚCIĄ NABYTĄ

Komórki NKT są rodzajem limfocytów T wyposażonych w receptor TCR oraz antygeny powierzchniowe charakterystyczne dla komórek NK. Rozpoznają antygeny lipidowe, pomijane przez inne limfocyty T, które prezentowane są przez cząsteczkę CD1d. Limfocyty NKT funkcjonują jako element odporności nieswoistej posiadając zdolność natychmiastowej odpowiedzi na stymulację antygenem. Produkując szerokie spektrum cytokin, regulują rozwijającą się odpowiedź swoistą i dlatego określane są jako element łączący odporność nieswoistą i swoistą.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki