ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Udział kanałów błony zewnętrznej w fizjologii mitochondriów

Kanał jonowy stanowi podstawowe rozwiązanie w wymianie cząsteczek przez zewnętrzną błonę mitochondrialną. Pełni on zasadniczą rolę w transporcie metabolitów jak i imporcie białek. W artykule omówiono podstawowe właściwości kanałów błony zewnętrznej oraz ich udział w fizjologii mitochondriów. Istnienie szeregu czynników regulujących stan funkcjonalny kanałów błony zewnętrznej wskazuje, iż masa cząsteczkowa jest tylko jednym z czynników warunkującym przejście cząsteczki przez tę błonę.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki