ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AKTYWNOŚĆ UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO OWADÓW – ROZWOJOWO-ZALEŻNE ZMIANY ORAZ WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH

W cyklu życiowym owadów funkcjonowanie układu odpornościowego zmienia się w zależności od stadium rozwojowego. Ciągłe wahania aktywności układu odpornościowego związane są nie tylko z jego dojrzewaniem ale również odmiennym ryzykiem infekcji występującym w różnych fazach rozwoju danego owada. Ponadto na aktywność układu odpornościowego owadów duży wpływ wywierają zmieniające się warunki środowiskowe.

MORFOLOGIA, AKTYWNOŚĆ FIZJOLOGICZNA ORAZ PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE BADAŃ NA HEMOCYTACH OWADÓW

W hemocytogramach hemolimfy owadów najczęściej wyróżnianymi typami morfologicznymi komórek są prohemocyty, granulocyty, plazmatocyty, komórki sferyczne i enocyty. Hemocy¬ty krążące w hemolimfie pod względem funkcjonalnym przede wszystkim pełnią ważną rolę w odporności immunologicznej komórkowej opartej na fagocytozie, nodulacji i enkapsulacji.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki