ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola białek STAT5 w schorzeniach układu krwiotwórczego

Białka STAT (ang. signal transducers and activators of transcription) należą do grupy białek biorących udział w przekazywaniu informacji z powierzchni komórek do jądra oraz w aktywacji transkrypcji genów. Aktywowane są w odpowiedzi na szereg cytokin, czynników wzrostu i hormonów. Do chwili obecnej zidentyfikowano 6 rodzajów białek STAT: STAT1, 2, 3, 4, 5a/5b, 6. Dotychczas ustalono, iż pełnią one ważne funkcje regulacyjne w wielu procesach fizjopatologicznych, począwszy od odpowiedzi układu immunologicznego do regulacji cyklu komórkowego i transformacji nowotworowej komórek.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki