ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Cytometria przepływowa w diagnostyce immunofenotypowej ostrych białaczek

Współczesna diagnostyka chorób rozrostowych krwi obejmuje różnorodne techniki laboratoryjne. Cytometria przepływowa jest obecnie niezbędnym narzędziem do diagnozowania białaczek i chłoniaków, stosowanym obok klasycznej cytologii, cytochemii, cytogenetyki i biologi molekularnej. Ogromną zaletą cytometrii przepływowej jest możliwość wieloparametrowej oceny antygenowej na poziomie pojedynczej komórki nowotworowej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki