ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Nowa epoka cytometrii przepływowej – przewodnik po współczesnych cytometrach i ich zastosowanie

Cytometria przepływowa jest techniką powszechnie stosowaną zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i różnego typu badaniach podstawowych. Publikacja ta przedstawia krótką charakterystykę techniczną różnego typu cytometrów dostępnych obecnie na rynku oraz podaje w zarysie diagnostyczne i badawcze wykorzystanie metody.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki