ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ stanu redoks komórki na aktywację czynników transkrypcyjnych i ekspresję genów

Reaktywne formy tlenu (RFT) towarzyszą organizmom żywym od ponad 2 mld lat. Ponieważ stanowią one poważne zagrożenie dla wszystkich składników komórki, w toku ewolucji wykształcone zostały systemy obronne służące ich detoksyfikacji. Równocześnie jednak pojawiły się enzymy, których rola polega na celowej produkcji RFT pod wpływem określonych bodźców. Badania ostatnich lat wykazały, że rolą powstałych w ten sposób RFT może być udział w przekazie sygnałów wewnątrz komórki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki