ZNAJDŹ ARTYKUŁ

OXYGEN TRANSPORTERS – PRODUCTION METHODS OF NATURAL AND ARTIFICIAL BLOOD

Transportery tlenu można podzielić na trzy grupy: naturalne, „otrzymane in vitro” i sztuczne. Ostatnie dwa rodzaje muszą być podobne do naturalnej krwi, żeby można uznać je za efektywne. W procesie pozaustrojowej produkcji krwi, najbardziej obiecujące wydaje się być namnażanie i różnicowanie krwiotwórczych komórek macierzystych. Chociaż obserwuje się dynamiczny postęp w tym zakresie, nadal wiele wyzwań, takich jak mała ilość otrzymywanych erytrocytów i wysoka cena hodowli komórkowych in vitro, czeka na rozwiązanie. Inne próby wiążą się z użyciem indukowanych komórek macierzystych.

CAR T-CELL THERAPY AS AN INNOVATIVE APPROACH IN CANCER IMMUNOTHERAPY

W ciągu ostatnich lat immunoterapia zyskała opinię nowoczesnej i skutecznej, ukierunkowanej molekularnie metody leczenia nowotworów. Do metod immunoterapii nowotworów zalicza się między innymi stymulację układu odpornościowego do selektywnej odpowiedzi przeciwnowotworowej realizowanej przez komórki linii limfoidalnej. Strategia ta wykorzystywana jest w innowacyjnej terapii CAR T (ang.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki