ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola kwaśnych glikozydaz w procesie zapłodnienia

Kwaśne glikozydazy (EC 3.2.1.) w jądrze ssaków występują w lizosomach komórek somatycznych i płciowych. W komórkach rozrodczych podczas spermatogenezy pojawiają się ich formy akrosomowe, a lizosomowe zostają odrzucone. Dojrzewanie plemników zachodzi w najądrzu. W procesie tym powierzchniowe glikoproteiny plemnika mogą być eliminowane, maskowane i modyfikowane przez proteinazy, glikozylotrasferazy oraz kwaśne glikozydazy, które są syntetyzowane i wydzielane głównie przez komórki nabłonkowe.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki